Kasvatus- ja opetuslautakunta 31.10.2023 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 08.11.2023

Kokousaika ja -paikka: 17:00-20:21 Kaupungintalo, nh. Lindblom, Aurakatu 2

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
119 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
120 § Pöytäkirjan tarkastus
121 § Iltakouluasiat
122 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan Kiinamyllyn koulun vuokrattavan lisätilan vaihtamista koskevan päätöksen 10.10.2023 § 115 muuttaminen
123 § Ruotsinkielisen ammatillisen koulutuksen uudelleenjärjestely
124 § Kolmannen osavuosikatsauksen raportointi kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden/kasvatus- ja opetuslautakunnan osalta
125 § Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden toiminta ja talous
126 § Ilmoitusasiat
127 § Jaostojen pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
128 § Lausunto ja selvitys Lounais-Suomen aluehallintovirastolle koulukuljetusten järjestämistä koskevissa kanteluissa

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon