Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta12831.10.20231

6953-2023 (03.04)

Lausunto ja selvitys Lounais-Suomen aluehallintovirastolle koulukuljetusten järjestämistä koskevissa kanteluissa

Tiivistelmä:

Kasvatuksen ja opetuksen lautakunnalle esitetään aluehallintoviraston lausuntopyyntö ja päätetään siihen liittyvän lausunnon antamisesta.

Kasopelk § 128

Kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen 30.10.2023:

 

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on vastaanottanut kaksi kantelua, joissa arvostellaan Turun kaupungin menettelyä koulukuljetusten järjestämisessä Jäkärlän koulun väistötiloihin Turun kaupungin joukkoliikenteen tarjoamilla palveluilla.

 

Aluehallintovirasto on pyytänyt kasvatus- ja opetuslautakuntaa hankkimaan tarvittavat selvitykset sekä antamaan oman lausuntonsa.

 

Lausunnossa ja selvityksissä tulee ottaa kantaa kantelukirjoituksissa esitettyihin seikkoihin. Lisäksi lausunnosta tulee käydä ilmi:

 

1. Miten Jäkärlän koulun oppilaiden kuljetus väistötiloihin on järjestetty?

2. Ovatko kuljetusjärjestelyt olleet Turun kaupungin omassa päätösvallassa?

3. Onko lapsen edun ensisijaisuus toteutunut kuljetusjärjestelyistä päätettäessä?

4. Miten turvallisuus on huomioitu kuljetusjärjestelyistä päätettäessä?

 

Konsernihallinnon lakipalvelut on valmistellut ehdotuksen Lounais-Suomen aluehallintovirastolle annettavaksi lausunnoksi.

 

Liite 1                                  Lausuntopyyntö

 

Liite 2                                  Ehdotus lausunnoksi

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää antaa Lounais-Suomen aluehallintovirastolle liitteenä 2 olevan lausunnon sekä lausunnon liitteenä olevan selvityksen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

lausLounais-Suomen aluehallintovirasto
tiedKonsernihallinto, lakipalvelut
tiedKorte Sirpa


Liitteet:

Kasopelk § 128
Liite 1:Lausuntopyyntö
Liite 2:Ehdotus lausunnoksi