Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta12231.10.20234

6901-2023 (10 03 02)

Kasvatus- ja opetuslautakunnan Kiinamyllyn koulun vuokrattavan lisätilan vaihtamista koskevan päätöksen 10.10.2023 § 115 muuttaminen

Tiivistelmä:

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti 10.10.2023 § 115 Kiinamyllyn koulun vuokrattavan lisätilan vaihtamisesta. Päätöksessä on ollut väärä vuokrasopimuksen voimassaoloaika. Lautakunnalle esitetään päätöksen korjaamista.

Kasopelk § 122

Asiakasvastaava Päivi Hokkanen 17.10.2023:

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti 10.10.2023 § 115, että 1.2.2024 lukien päättyvän PharmaCityn tilan vuokrasopimuksen sijaan tehdään uusi vuokrasopimus Joukahaisenkatu 1:n tilasta ajalle 1.2.2024 - 31.12.2027.

 

Kiinamyllyn koulun uuden vuokrasopimuksen (EuroCity) päätöstekstiin oli jäänyt alkuperäinen, ehdotettu loppumispäivämäärä. Vuokranantaja edellytti 5 vuoden sopimusta ja lautakunnan päätöstekstiin on jäänyt alun perin ehdotettu 4 vuotta. Vuokrasopimus on määräaikainen ajalla 1.2.2024 - 31.1.2029, jonka jälkeen sopimus on voimassa toistaiseksi 6 kk:n irtisanomisajalla.

 

Myös ulkoinen vuokra on nyt täsmentynyt ja se on 3.969 €/kk.

 

Kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen:

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää muuttaa 10.10.2023 § 115 tekemäänsä päätöstä siten, että 31.1.2024 lukien päättyvän PharmaCityn tilan vuokrasopimuksen sijaan tehdään uusi vuokrasopimus Joukahaisenkatu 1:n tilasta ajalle 1.2.2024 - 31.1.2029.

 

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan kokouksessa.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Elo oli poissa kokouksesta asian käsittelyn ajan. Elon tilalla puheenjohtajana toimi Hartiala.

Jakelu

tiedKonsernihallinto, talousohjaus
tpvKonsernihallinto, tilapalvelut
tiedEkqvist Niina
tiedHokkanen Päivi