Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.09.2023 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 20.09.2023

Kokousaika ja -paikka: 17:00-20:10 Kaupungintalo, nh. Lindblom, Aurakatu 2

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
91 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
92 § Pöytäkirjan tarkastus
93 § Iltakouluasiat
94 § Varhaiskasvatuksen palvelusetelin suurimman arvon tarkistaminen 1.9.2023 alkaen päiväkotien osalta
95 § Perusopetuslain mukaisen esiopetuksen tuottamisesta maksettava korvaus lukuvuonna 2023 - 2024 1.9.2023 alkaen
96 § Kaarea Oy:n esitys ruokapalveluiden hinnan tarkistamisesta 1.1.2024 lukien
97 § Vastaus kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen Miika Tiaisen ym. aloitteeseen vanhojen koulupihojen kehittämisohjelmasta
98 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksen 26.9.2023 alkamisajan muutos
99 § Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden toiminta ja talous
100 § Ilmoitusasiat
101 § Varainhoitovuoden 2024 toiminnan ja talouden valmistelun tilanne
102 § Jaostojen pöytäkirjat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon