Kasvatus- ja opetuslautakunta 07.03.2023 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 15.03.2023

Kokousaika ja -paikka: 17:00-19:17 Kaupungintalo, nh. Lindblom, Aurakatu 2

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
24 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
25 § Pöytäkirjan tarkastus
26 § Iltakouluasiat
27 § Lausunto Luolavuoren koulun tarveselvityksestä
28 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan toiminnan ja talouden seurantaraportit 2022
29 § Opetus- ja kulttuuriministeriön 30.12.2022 tekemän valtionosuuspäätöksen hyväksyminen
30 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan lausunto kaupungin kotouttamisohjelmaan
31 § Vastaus kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen Aino Marjamaan aloitteeseen maksuttomia välipaljoja koskevasta kokeilusta
32 § Lukuvuoden 2024 - 2025 työajoista päättäminen
33 § Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden toiminta ja talous
34 § Ilmoitusasiat
35 § Jaostojen pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon