Kasvatus- ja opetuslautakunta 03.04.2019 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 17:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
46 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
47 § Pöytäkirjan tarkastus
48 § Viinamäenkadun päiväkodin lyhytaikainen väistötilaratkaisu
49 § Maksuttoman 20 tunnin varhaiskasvatuksen kokeilun jatkamisen järjestämistapa sekä maksuttoman palvelun lisäksi tarvittavan varhaiskasvatuksen asiakasmaksu 5-vuotiaille 2014 syntyneille lapsille 1.8.2019 alkaen
50 § Eräiden ruotsinkielisten varhaiskasvatusyksiköiden nimien muuttaminen
51 § Varhaiskasvatuksen palvelualueesta vastaavan palvelualuejohtajan valinta 1.8.2019 lukien
52 § Ilmoitusasiat
53 § Jaostojen pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
54 § Iltakouluasiat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon