Kasvatus- ja opetuslautakunta 16.12.2015 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 17:00 Opetusravintola Taito, Lemminkäisenkatu 14-18 B

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
175 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
176 § Pöytäkirjan tarkastus
177 § Sivistystoimialan toiminta ja talous
178 § Sivistystoimialan strategisen sopimuksen ja operatiivisten sopimusten sekä kasvatus- ja opetuslautakunnan käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2016
179 § Laskujen ja maksutositteiden hyväksyjät sekä hankintavaltuudet kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisessa toiminnassa ajalla 1.1.2016 - 31.12.2016
180 § Stålarminkatu 27:n tilojen vuokraaminen päiväkotikäyttöön 1.8.2016 alkaen sekä Kupittaan urheiluhallin tilojen vuokrasopimuksen irtisanominen 1.7.2016 lukien
181 § Martin alueen tilajärjestelyt päivähoidon ja perusopetuksen osalta
182 § Kiinamyllyn koulun toimintojen siirtäminen
183 § Turun ammatti-instituutin yrittäjyysvalmennuksen tilaratkaisu
184 § Jaostojen pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
185 § Ilmoitusasioita
186 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan ylimääräinen kokous 13.1.2016
187 § Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § 1 momentti 25 kohta
188 § Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 2004/759, 5 § ja laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta
189 § Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, 6 luku 24 § kohta 25

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon