Kasvatus- ja opetuslautakunta 16.06.2015 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 17:00 Turun ammatti-instituutti, Kellonsoittajankadun koulutalo, Kellonsoittajankatu 9-11

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
95 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
96 § Pöytäkirjan tarkastus
97 § Uudistamisohjelmien 1 ja 2 sekä toimintoanalyysin toimenpiteiden yhdistäminen ja poistaminen
98 § Sivistystoimialan toiminta ja talous
99 § Raunistulan koulun Kastun yksikön irtaimiston mikrobipuhdistus
100 § Sähköisten ylioppilaskirjoitusten mahdollistavat siirrettävät yksiköt
101 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan käyttösuunnitelma ammatillisen nuorisoasteen koulutukselle ja aikuiskoulutukselle myönnetyn määrärahan käytöstä
102 § Päivähoidon investointituet 2015
103 § Sopimus perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan tuottamisesta
104 § Ehdotukset lukuvuoden 2016 - 2017 työpäiviksi
105 § Päivähoitoyksikköjen lakkauttaminen
106 § Luettelo sivistystoimialan oppilaitoksista
107 § Ilmoitusasiat
109 § Luolavuoren koulun eräiden toimintojen mahdollinen siirto
110 § Yrjänänkatu 2 vuokraaminen perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan käyttöön

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon