Kasvatus- ja opetuslautakunta 11.03.2015 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 17:00 Nummenpakan koulu, Aurajoen yksikkö, Papinkatu 4

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
33 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
34 § Pöytäkirjan tarkastus
35 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan käyttösuunnitelman ja operatiivisten sopimusten hyväksyminen vuodelle 2015
36 § Rauninaukion päiväkodin tiloista luopuminen
37 § Leipomouunin hankinta opetuskäyttöön Aninkaisten koulutaloon
38 § Turun ammatti-instituutin ja Koneteknologiakeskus Turku Oy:n välinen vuosisopimus 2015
39 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan käsiteltäväksi otettu varhaiskasvatuksen yksityisten palvelujen palvelualuejohtajan päätös 22.1.2015 § 2 "Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan avustukset palveluntuottajille"
40 § Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksuihin liittyvän nuorisolautakunnan päätöksen täsmentäminen
41 § Valtion erityisavustuksen hakeminen esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämiseen vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia
42 § Erityisopetuksen laadun kehittämiseen ja siihen liittyvään koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen kohdennetun valtionavustuksen hakeminen
44 § Ilmoitusasioita
45 § Jaostojen pöytäkirjat
46 § Sivistystoimialan toiminta ja talous
47 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenen Mari-Elina Koivusalon ym. selvityspyyntö oppilas- ja opiskelijahuoltolain toteutumisesta Turussa

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon