Kasvatus- ja opetuslautakunta 27.03.2013 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 17:00 Kasvatus- ja opetusvirasto, Käsityöläiskatu 10

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
38 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
39 § Pöytäkirjan tarkastus
40 § Ilmoitusasiat
41 § Sivistystoimialan talousarvion ja työvoiman käytön seurannan helmikuun 2013 kuukausiraportti
42 § Operatiivisessa palvelutuotantosopimuksessa sovittujen tavoitteiden toteuma vuonna 2012
43 § Operatiiviset palvelutuotantosopimukset 2013
44 § Talousarvion 2013 määrärahasiirrot ruotsinkieliselle kasvatuksen ja opetuksen tulosalueelle
45 § Määrärahan korotusesitykset vuodelle 2013
46 § Rakennusinvestointiehdotukset vuoden 2014 talousarvioon ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmaan sekä pitkän tähtäimen suunnitelmaan vuosille 2018-2023
47 § Valmistavan opetuksen järjestämisestä maahanmuuttajaoppilaille koskevan sopimuksen tarkistaminen
49 § Valtuutettu Roda Hassan ym. aloite maahanmuuttajanuorten toisen asteen tutkintojen suorittamiseen liittyvästä selvityksestä
50 § Sivistystoimialan alaisissa kouluissa sattuneiden ns. vanhojen hammastapaturmien korvaaminen
51 § Varhaiskasvatuksen seudullisten palvelujen järjestäminen
52 § Palvelusetelin käyttöönotto lasten ryhmäperhepäivähoidossa
53 § Kunnallisessa perhepäivähoidossa olevan lapsen päivähoitomaksun hyvittäminen perhepäivähoitajan poissaolopäivien aikana sekä päiväkotihoidossa henkilökunnan koulutus-, suunnittelu- tai kehittämispäivän aikana
54 § Varhaiskasvatuksen resurssitarpeet varhaiskasvatuspalvelutarjonnan lisäämiseksi
55 § Jaostojen pöytäkirjat
56 § Jaostojen pöytäkirjat
57 § Ilmoitusasiat
58 § Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamääristä 2014-2016
59 § Viranhaltijoiden päätökset
60 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenen Niina Ratilaisen ym. aloite kuulemistilaisuuden järjestämisestä toisen asteen oppilaitosverkon vaihtoehdoista

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon