Kaupunginhallitus 05.11.2012 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 14:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27 a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
490 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
491 § Pöytäkirjan tarkastus
492 § Iltakouluasiat (Kj)
493 § Ehdotus vuoden 2013 talousarvioksi ja vuosien 2013 - 2016 taloussuunnitelmaksi (Kj)
494 § Kaupunginhallituksen toimielimen talousarvioehdotus vuodelle 2013 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2013 - 2016 (Kj)
495 § Konsernihallinnon virkojen ja toimien perustaminen (Kj)
496 § Kiinteistötoimialan virkojen perustaminen (Kj)
497 § Lausunnon antaminen Varsinais-Suomen liiton alustavasta talousarviosta 2013 ja taloussuunnitelmaluonnoksesta 2013 - 2015 (Kj)
498 § Toimintamalliuudistuksen täytäntöönpanoa koskevat linjaukset (Kj)
499 § Turku 2011 -säätiön hallituksen jäsenten valinta (Kj)
500 § Turun Osakehuoneistot Oy:n osakekannan myynti TVT Asunnot Oy:lle (Kj)
501 § Turun ja Turun seudun uimahalleja koskeva selvitys ja vastaus kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Toni Eklundin ym. selvityspyyntöön Uittamon uimahallista (Kj)
502 § Kaupunginvaltuuston 29.10.2012 kokouksen päätösten täytäntöönpano (Kj)
503 § Turun Satama Oy:n perustaminen -täytäntöönpano (Kj)
505 § Ruissalon leirintäalueen kehittäminen (Otj)
506 § Selitys Turun hallinto-oikeudelle käsityöneuvonnan jatkamista koskevassa asiassa (Pj)
507 § Vastaukset Turun kaupungin nuorisotoimen ja Turun suomenkielisen työväenopiston järjestämää kudonta- ja askartelutoimintaa koskeviin asiakirjoihin (Pj)
508 § Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu nuorisolautakunnan päätös Yhteistyösopimus käsityöneuvonnasta 30.8.2012 § 92 (Pj)
509 § Skanssin suunnittelun tavoitteet (Yj)
510 § Raitiotien yleissuunnitelman lähtökohdat ja linjaukset (Yj)
511 § Työterveyshuollon organisointi 1.1.2013 alkaen (Kj)
512 § Korkeimman hallinto-oikeuden päätös (Kj)
513 § Korkeimman hallinto-oikeuden päätös (Kj)
515 § Saamisten perintä ja perintäpalveluiden hankinta (Kj)
516 § Kaupunginvaltuuston 3. varapuheenjohtaja Sauli Saarisen kysely nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamisesta ja siihen liittyvästä oppisopimuskoulutuksesta Turun kaupungin omassa toiminnassa (Pj)

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon