Turun kaupungin vanhusneuvosto 14.04.2021 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 13:00 Linnankatu 39 / sähköinen kokous

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
47 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
48 § Pöytäkirjan tarkastus
49 § Kaupungille luovutettujen kuolinpesien säästörahaston tuoton jakaminen keväällä 2021 ideahaun perusteella
50 § Ajankohtaiskatsaus koronatilanteesta
51 § Katsaus vanhusneuvoston tekemiin esityksiin, aloitteisiin ja selvityspyyntöihin 2018-2021
52 § Vanhusneuvoston työvaliokunnan esitys ikäihmisten asumisneuvojasta
53 § Ikäihmiset - voimavara ja muutosvoima -webinaari
54 § Järjestöjen ja yhdistysten kuulumiset
55 § Lauta- ja johtokuntien ja kaupunginhallituksen kuulumiset
56 § Yhteydenotot
57 § Digiasiat
58 § Tilaisuudet
59 § Muut asiat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon