Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Turun kaupungin vanhusneuvosto5514.04.20219

627-2021 (07 02 01)

Lauta- ja johtokuntien ja kaupunginhallituksen kuulumiset

Tiivistelmä: -

Vanhusne § 55

Sihteeri Tiina Mäkinen 14.4.2021:

Vanhusneuvoston jäsenet, jotka toimivat lauta- ja johtokuntien ja kaupunginhallituksen jäseninä, tiedottavat tässä kohdin ko. toimielimissä käsiteltävinä olleet ikäihmisiin liittyvät asiat aina niiden suunnittelusta varsinaisiin päätöksiin asti.

EhdotusMerkitään tiedoksi.

PäätösPuheenjohtaja Ulla-Maija Vierimaa totesi, että kaupunginhallituksessa ei oltu käsitelty ikäihmisiä koskevia asioita.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan 7.4.2021 kokouksesta Timo Nurmio tiedotti välimuotoisen asumisen yksikön käynnistämisen 1.5.2021 alkaen, 112 § eli sosiaali- ja terveyslautakunta vahvisti Karinarannan välimuotoisen asumisen kohderyhmän, palvelukuvauksen, kriteerit ja asiakasmaksut. Timo Nurmio esitti, että vanhusneuvosto voisi käydä tutustumassa ko. yksikköön, kun koronarajoitustoimenpiteet ovat poistuneet.

Per-Olof Nordin ilmoitti Fölin sijoittuneen hyvin eurooppalaisessa kyselytutkimuksessa, jossa mitattiin asukkaiden tyytyväisyyttä alueensa joukkoliikennepalveluihin. Föli-alueen asukkaat pitivät alueen joukkoliikennettä laadukkaana, sillä 84 % oli tyytyväisiä Föliin; Föli sijoittui näin ollen parhaiten ko. tutkimuksessa mukana olevista kaupungeista. Vuonna 2020 kyselytutkimuksessa oli mukana 11 kaupunkia: Tukholma, Oslo, Kööpenhamina, Geneve, Bergen, Trondheim ja Rotterdam sekä Suomesta Föli-alueen lisäksi HSL-alue ja Tampereen seutu. (ks. tarkemmin Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan 14.4.2021 kokouksen pöytäkirja, 61 §).

Kulttuurilautakunnassa varapuheenjohtajana vaikuttava Hannele Mustonen ilmoitti, että museotoiminnan kahvilayrittäjät on valittu. Striimatut konsertit jatkuvat. Perjantai-iltaisin kaupunginteatterin livestreamit klo 18.00-19.00; kirjastopalveluissa tietyt rajoitukset ovat voimassa edelleen.