Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Turun kaupungin vanhusneuvosto3718.03.20217
Turun kaupungin vanhusneuvosto5114.04.20215

3248-2021 (00 01 02)

Katsaus vanhusneuvoston tekemiin esityksiin, aloitteisiin ja selvityspyyntöihin 2018-2021

Tiivistelmä: -

Vanhusne § 37

Sihteeri Tiina Mäkinen 18.3.2021:

Käydään läpi vanhusneuvoston tekemät esitykset, aloitteet ja selvityspyynnöt vuosilta 2018-2021.

OheismateriaaliVanhusneuvoston tekemät aloitteet, esitykset, kannanotot, selvityspyynnöt 2018-2021 – valmistelutilanne 8.3.2021

EhdotusMerkitään tiedoksi.

PäätösAsia jätettiin pöydälle puheenjohtaja Ulla-Maija Vierimaan esityksestä.

Vanhusne § 51

Pöydältä 14.4.2021

PäätösVanhusneuvosto kävi läpi tekemiensä esitysten valmistelutilanteen vuosilta 2019-2021. Vanhusneuvosto valtuutti puheenjohtaja Ulla-Maija Vierimaan tiedustelemaan vielä osan kohdalla missä vaiheessa asian valmistelu on (nämä merkitty punaisella liitteeseen).

LiiteVanhusneuvoston tekemät aloitteet, esitykset, kannanotot, selvityspyynnöt 2018-2021 -valmistelutilanne 8.3.2021


Liitteet:

Vanhusne § 51
Liite 1:Vanhusneuvoston tekemät aloitteet, esitykset, kannanotot, selvityspyynnöt 2018-2021 - valmistelutilanne 8.3.2021