Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Turun kaupungin vanhusneuvosto5914.04.202113

634-2021 (07 02 01)

Muut asiat

Tiivistelmä: -

Vanhusne § 59

Sihteeri Tiina Mäkinen 14.4.2021:

EhdotusVanhusneuvosto keskustelee jäsenten esiin nostamista asioista.

PäätösPuheenjohtaja Ulla-Maija Vierimaa muistutti, että vanhusneuvoston esite on tehty ja sitä pitäisi saada jakoon.

Puheenjohtaja Ulla-Maija Vierimaa kehotti vierailemaan vanhusneuvoston nettisivuilla turku.fi/vanhusneuvosto. Puheenjohtaja Ulla-Maija Vierimaa ilmoitti, että osallisuuden erityisasiantuntija Anri Niskala lisää neuvoston sivuille yleisöosastokirjoitukset eli julkaistujen yleisöosastokirjoitusten kirjoittajien tulee ilmoittaa Niskalalle linkki ko. kirjoitukseen. Linkki lähetetään kopiona myös sihteeri Tiina Mäkiselle.

Päätettiin, että Aira Hellström seuraa vanhusneuvoston nettisivuja kerran viikossa ja ilmoittaa päivitystarpeista. Sihteeri Tiina Mäkinen ilmoitti, että vanhusneuvoston sivun teknisestä ylläpidosta ovat huolehtineet osallisuuden erityisasiantuntija Anri Niskala ja viestintäsuunnittelija Tiia Laakso. Vanhusneuvoston tehtävänä on tuoda esille sivuston mahdolliset päivitystarpeet.

Puheenjohtaja Ulla-Maija Vierimaa esittelee vanhusneuvoston toimintaa Superseniorit -viikolla 10.5.2021.