Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Turun kaupungin vanhusneuvosto4914.04.20213

4148-2020 (02 05 05)

Kaupungille luovutettujen kuolinpesien säästörahaston tuoton jakaminen keväällä 2021 ideahaun perusteella

Tiivistelmä: -

Vanhusne § 49

Sihteeri Tiina Mäkinen 14.4.2021:

Kaupunginhallitus päätti 23.11.2020 kokouksessaan, 506 §, kuolinpesien säästörahaston ja sosiaalirahaston vuoden 2019 tuoton jakamisesta syksyn 2020 ideahaun perusteella. Kaupunginhallitus päätti asian käsittelyn yhteydessä lisäksi, että vastaisuudessa kuolinpesien säästörahaston ja sosiaalirahaston tuoton jakamista koskevasta asiasta pyydetään vanhusneuvoston lausunto ennen asian tuomista päätöksentekoon. Päätös asiassa tehtiin esittelijänä toimineen omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtasen muutetusta päätösehdotuksesta yksimielisesti.

Kuullaan erityisasiantuntija Laura Luukkosen esittely kevään 2021 ideahaun tuloksista ja ehdotuksesta kaupungille luovutettujen kuolinpesien säästörahaston tuoton jakamisesta kevään 2021 ideahaun perusteella.

EhdotusMerkitään erityisasiantuntija Laura Luukkosen esittely tiedoksi.

Vanhusneuvosto päättää lausuntoprosessistaan asian osalta.

PäätösMerkittiin tiedoksi erityisasiantuntija Laura Luukkosen esittelemä lyhyt yhteenveto hakemuksista ja hyvinvoinnin ohjausryhmän nimeämän työryhmän tekemä alustava valinta rahoitettavista hakemuksista. Lausuntoaan varten vanhusneuvosto pyysi vielä erityisasiantuntija Laura Luukkosta toimittamaan listauksen kaikista hakijatahoista

Vanhusneuvosto päätti lausuntoprosessistaan seuraavasti:

-        vanhusneuvosto kommentoi hyvinvoinnin ohjausryhmän asettaman työryhmän valitsemia ehdotuksia 19.4.2021 mennessä puheenjohtaja Ulla-Maija Vierimaalle, varapuheenjohtaja Soili Raitaselle ja sihteeri Tiina Mäkiselle. Mikäli rahoitettavaksi esitetään muita kuin hyvinvoinnin ohjausryhmän asettaman työryhmän valitsemia ehdotuksia, tulee esittää selkeät perustelut eriäville valinnoille ja samoin esittää perustellusti miltä hakijataholta rahoitusta esitetään vastaavalla summalla leikattavan. Rahoitusta on jaossa enintään 300 000 €:a.

-        puheenjohtaja Ulla-Maija Vierimaa, varapuheenjohtaja Soili Raitanen ja sihteeri Tiina Mäkinen valmistelevat vanhusneuvoston kommenttien pohjalta vanhusneuvoston lausunnon, joka lähetetään vanhusneuvostolle vielä pikaisesti kommentoitavaksi 20.4.2021.

-        lausunto toimitetaan kommentointikierroksen jälkeen 22.4.2021 mennessä erityisasiantuntija Laura Luukkoselle, joka toimittaa sen edelleen vanhusneuvoston lausuntona tiedoksi 22.4.2021 kokoontuvalle hyvinvoinnin ohjausryhmälle. Hyvinvoinnin ohjausryhmän jakoesitys viedään kaupunginhallituksen päätettäväksi mahdollisimman pian sen 22.4.2021 kokouksen jälkeen.