Vammaisneuvosto 19.09.2013 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:30 Ruusukorttelin hyvinvointikeskus, Puistokatu 11, kerho 2, I kerros

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
24 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
25 § Pöytäkirjan tarkastus
26 § Kuntoutuksen asiakasyhteistyö
27 § Vammaisneuvoston seminaari 24.10.2013
28 § Keskustelu vammaisneuvoston toiminnasta vuonna 2014
29 § Vammaispalvelulain mukaisen invataksikuljetuspalvelun järjestäminen Turussa
30 § Kelan selvitys tulkkauspalvelun toimeenpanosta
31 § Erityisryhmien hätäviestit
32 § VAMPO-seurantaraportti I
33 § Pysäkkikuulutukset
34 § Sähköautojen aiheuttamat vaaratilanteet näkövammaisille henkilöille

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon