Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 11.10.2023 - Protokoll

Till påseende dag: 19.10.2023

Sammanträdestid och -plats: 17:00-19:39 Universitetsgatan 27a, våning 2, mötesrum Runosmäki

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
41 § Mötets laglighet och beslutförhet
42 § Justering av protokollet
43 § Anmälningsärenden
44 § Aftonskola
45 § Planering av jämställdhet i småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen
46 § Ändringar i läroplanen för gymnasiet Katedralskolan i Åbo, plan för användning av disciplinära åtgärder och förfaringssätt beträffande dessa
47 § Ändringar i läroplanen för gymnasiet Katedralskolan i Åbo, B1 -lärokursen i finska
48 § Skrivelse gällande behov av ny lösningsmodell för elever som reagerar med beteende
49 § Rapport över ekonomin
50 § Aktuella ärenden

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen