Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 01.09.2022 - Protokoll

RNähtävänäolopäivä: 09.09.2022

Sammanträdestid och -plats: 17:00 Stadshuset, Auragatan 2, rum Lindblom

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
33 § Mötets laglighet och beslutförhet
34 § Justering av protokollet
35 § Anmälningsärenden
36 § Ändringar i läroplanen för den svenskspråkiga grundläggande utbildningen i Åbo
37 § Ändringar i Åbo stads läroplan för förskoleundervisning och i läroplanen för försöket med tvåårig förskoleundervisning
38 § Uppföljning av verksamheten och ekonomin inom serviceområdet för svenskspråkig fostran och undervinsing

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen