Åbo stad§Sammanträdets datumÄrende nr1
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning3801.09.20226

11356-2021 (02 02 00, 00 01 02, 02 02 02)

Uppföljning av verksamheten och ekonomin inom serviceområdet för svenskspråkig fostran och undervinsing

Sammandrag: -

Ssnfu § 38

Direktör för svenskspråkig fostran och undervisning Liliane Kjellman 25.8.2022:

 

 

Uppföljningen av verksamheten rapporteras i serviceavtalet.

 

 

Bilaga 1               Produktionen av svenskspråkig service inom huvudprocessen för fostran och undervisning vid Åbo stad 30.6.2022.

 

Ekonomin och personalen följs månatligen upp inom serviceområdet.

 

Tilläggsmaterial 1               Uppföljning av personal och ekonomi för juli månad.

 

Direktör för svenskspråkig fostran och undervisning Liliane Kjellman:

 

Förslag          Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning beslutar att anteckna rapporterna för kännedom.

BeslutFörslaget godkändes.


Bilagor:

Ssnfu § 38
Bilaga 1:Produktionen av svenskspråkig service inom huvudprocessen för fostran och undervisning vid Åbo stad 30.6.2022