Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 10.11.2016 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:30 Universitetsgatan 27a, rum 355

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
59 § Mötets laglighet och beslutförhet
60 § Justering av protokollet
61 § Godkännandet av tillägg och preciseringar till den skolvisa läroplanen för grundläggande utbildning årskurserna 7-9
62 § Anmälningsärenden
63 § Behov av tillfälliga utrymmeslösningar i Sirkkalaområdet för hösten 2017
64 § Verksamhetsställen och maximiantalet förskoleplatser inom svenskspråkig förskoleundervisning läsåret 2017-2018
65 § Mötestider för svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning våren 2017
67 § Linjedragning för framtida huvudman av svenskspråkig handelsutbildning

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon