Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning6210.11.20163

435-2016 (017)

Anmälningsärenden

Tiivistelmä: -

Ssnfu § 62

 

Åbo stadsfullmäktige

26.9.2016 §156 Kaupunginvaltuuston kokoukset ja seminaarit kevätkaudella 2017

26.9.2016 §153 Vuoden 2016 toinen osavuosikatsaus

 

Åbo Stadsstyrelse

10.10.2016 § 396 Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

 

Nämnden för fostran och undervisning

19.10.2016 § 139 Jaostojen pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

 

 

Förslag          Antecknas för kännedom.

BeslutBeslutsförslaget godkändes.