Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 07.11.2012 - Protokoll

Sammanträdestid och -plats: 16:30 Ämbetsverket för fostran och undervisning, Hantverkaregatan 10

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
29 § Mötets laglighet och beslutförhet
30 § Justering av protokollet
31 § Anmälningsärenden
32 § Utredning av planeringssituationen för Kombiskolan
33 § Befrielse från dagvårdsavgiften utgående från lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda 23.6.1977/519
34 § Utredning av anordnandet av skiftesdagvård på svenska i Åbo stad
35 § Läroplansarbetet 2012-2016

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen