Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 02.05.2011 - Protokoll

Sammanträdestid och -plats: 16:30 Cygnaeus skola, Mariegatan 7, lärarrummet, 2 vån.

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
10 § Mötets laglighet och beslutförhet
11 § Justering av protokollet
12 § Anmälningsärenden
13 § Fuktskador i Cygnaeus skola
14 § Förskolans utrymmen
15 § Ändringar och kompletteringar i Åbo stads kommunala läroplan för den grundläggande utbildningen
16 § Timresursen för den grundläggande utbildningen läsåret 2011-2012
17 § Bildandet av basgrupper i årskurserna 1-6 läsåret 2011-2012
18 § Förskolans undervisningsgrupper läsåret 2011-2012

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen