Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta 24.08.2023 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 01.09.2023

Kokousaika ja -paikka: 16:30-16:50 Sähköinen kokous

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
32 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
33 § Pöytäkirjan tarkastus
34 § Hakemus poikkeamiseksi velvollisuudesta luovuttaa jäte kunnan järjestämään jätehuoltoon
35 § Lausunto kuljetusjärjestelmäpäätöstä koskevasta valituksesta
36 § Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan kokousaikataulun muutos
37 § Tiedoksi merkittävät jätehuoltoasiamiesten päätöspöytäkirjat
38 § Tiedoksi merkittävät asiat
39 § Syksyn 2023 jätehuoltokoulutukset

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon