Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta3824.08.20237

541-2023 (07 02 01)

Tiedoksi merkittävät asiat

Tiivistelmä: -

Lsjhlk § 38

Valvontajohtaja Leena Salmelainen 15.8.2023:

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalle on osoitettu seuraavat tiedoksi merkittävät asiat:

Turun kaupunginhallitus 29.5.2023 § 206​ Palvelukokonaisuuksien organisaatiorakenteen vahvistaminen

Turun kaupunginhallitus 29.5.2023 § 209​ Kaupunginhallituksen kokousaikataulu syyskaudella 2023

Turun kaupunginhallitus 5.6.2023 § 225​ Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Maskun kunnanhallitus 5.6.2023 §​ 126 Edustajien nimeäminen eri yhteisöihin ja yleisiin kokouksiin ajalle 1.6.2023​ – 31.5.2025

Turun kaupunginvaltuusto 19.6.2023 § 136 Vastuuvapauden myöntäminen Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle

Turun kaupunginvaltuusto 19.6.2023 § 143​ Turun kaupungin ohjelma kotoutumisen edistämiseksi 2022-2025

Turun kaupunginvaltuusto 19.6.2023 § 144​ Turun kaupungin ilmastosuunnitelman raportointi 2022

Turun kaupunginvaltuusto 19.6.2023 § 145​ Turun kaupungin luonnon monimuotoisuusohjelma 2023-2029

​Turun kaupunginvaltuusto 19.6.2023 § 146​ Kaupunginvaltuuston kokoukset ja seminaarit syyskaudella 2023

Kaupunkiympäristöjohtaja

Kansliapäällikkö

Mynämäen kunta, ympäristösihteeri 22.6.2023 § 5 Jätevesilietteen omatoimisen käsittelyn kieltäminen

​Turun hallinto-oikeuden päätös jätemaksupäätöstä 17.8.2022 § 121 koskevaan valitukseen

Turun hallinto-oikeuden päätös jätemaksupäätöstä 30.9.2022 § 161 koskevaan valitukseen​

Oheismateriaali 1​Mynämäen kunta, ympäristösihteeri 22.6.2023 § 5 Jätevesilietteen omatoimisen käsittelyn kieltäminen

Oheismateriaali 2​Turun hallinto-oikeuden päätös jätemaksupäätöstä 17.8.2022 § 121 koskevaan valitukseen​

Oheismateriaali 3​​Turun hallinto-oikeuden päätös jätemaksupäätöstä 30.9.2022 § 161 koskevaan valitukseen

Valvontajohtaja Leena Salmelainen:

Ehdotus​Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta päättää merkitä asiat tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.