Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta3924.08.20231

1687-2023 (01 02 02, 01 01 03)

Syksyn 2023 jätehuoltokoulutukset

Tiivistelmä:

Syksyn aikana järjestetään kolme valtakunnallista jätehuoltoalan koulutusta ja tapahtumaa. Jätehuoltolautakunnan tulee tehdä päätös, mihin koulutuksiin osallistutaan ja ketkä voivat osallistua.

Lsjhlk § 39

Suunnittelija Pirjo Rinne 15.8.2023:

Syksyn 2023 aikana järjestetään kolme valtakunnallista jätehuoltoalan koulutusta ja tapahtumaa. Koulutuksista on tiedotettu jätehuoltolautakuntaa sähköpostitse. Jätehuoltolautakunnan tulee päättää, mihin koulutuksiin lautakunnan jäsenet ja varajäsenet, lautakunnan esittelijä, sihteerit, jätehuoltoasiamiehet ja suunnittelijat sekä kuntien viranhaltijaedustajat lautakunnassa voivat osallistua.

Syksyn 2023 koulutustilaisuudet ovat:

Ilmoittautumiset ottaa vastaan suunnittelija Pirjo Rinne.

Lisäksi syksyn aikana pyritään järjestämään tutustumiskäyntejä jätehuollon toimijoiden luona.​

Koulutuksiin osallistumisista aiheutuvat kustannukset maksetaan jätehuoltolautakunnan talousarviosta. Lautakunnan kaikki kulut, sisältäen myös koulutuskulut, laskutetaan Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:ltä.

Valvontajohtaja Leena Salmelainen:

Ehdotus​​Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta päättää, että esityksessä lueteltuihin koulutuksiin ja tapahtumiin voivat osallistua lautakunnan jäsenet ja varajäsenet, lautakunnan esittelijä, sihteerit, jätehuoltoasiamiehet ja suunnittelijat sekä kuntien viranhaltijaedustajat lautakunnassa.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedXXXXX
tpvXXXXX