Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta 09.03.2023 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 17.03.2023

Kokousaika ja -paikka: 16:30-17:20 Sähköinen kokous

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
7 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
8 § Pöytäkirjan tarkastus
9 § Jätehuolto-ohjelma Lounais-Suomeen vuosille 2023 - 2028
10 § Kevään 2023 jätehuoltokoulutukset
11 § Tiedoksi merkittävät jätehuoltoasiamiesten päätöspöytäkirjat
12 § Tiedoksi merkittävät asiat
13 § Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden vuoden 2022 tilinpäätös
14 § Lautakunnan toimivallan siirtäminen: jätemaksusaatavat
15 § Tutustumiskäynti poistotekstiilin käsittelylaitokseen

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon