Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta1409.03.20231

14436-2022 (00 01 01, 02 06 04)

Lautakunnan toimivallan siirtäminen: jätemaksusaatavat

Tiivistelmä: -

Lsjhlk § 14

Jätehuoltoasiamies Veli-Matti Suhonen, 7.3.2023:

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta toimii kuntalain 51 §:n mukaisesti osana Turun kaupungin organisaatiota jätelain mukaisena kunnan jätehuoltoviranomaisena. Jätelain 23.3 §:n mukaan kunnan jätehuoltoviranomainen voi siirtää toimivaltaansa viranhaltijalle siten kuin kuntalaissa säädetään. Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan erityisestä toimivallasta on määrätty Turun kaupungin hallintosäännön 51 §:ssä. Hallintosäännön 38 §:n 3. momentin mukaan lautakunnalla on oikeus siirtää toimivaltaansa mm. viranhaltijalle.

Turun kaupunginvaltuuston päätöksen 28.11.2016 § 193 mukaisesti kaupungissa on siirrytty keskitettyyn perintämalliin. Perinnän päätökset on kaupunkitasoisesti delegoitu johtavalle kaupunginlakimiehelle ja kaupunginlakimiehille, ei yksittäiselle viranhaltijalle. Tällä turvataan päätöksenteko viranhaltijan poissaolojen aikana.

Lautakunta on 15.12.2022 § 73 päättänyt siirtää toimivaltaansa jätemaksujen osalta siten, että kaupunginlakimies Petra Einiöllä on oikeus

Toimivallan siirtoa koskevaa päätöstä on tarpeen päivittää Einiön siirtyessä toisen työnantajan palvelukseen. Samalla on tarpeen huolehtia varamiesjärjestelyistä.

Valvontajohtaja Leena Salmelainen:

Ehdotus​Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta päättää siirtää toimivaltaansa jätemaksujen osalta siten, että johtavalla kaupunginlakimiehellä ja kaupunginlakimiehillä on oikeus:

​Samalla esitetään kumottavaksi lautakunnan 15.12.2022 § 73 tekemä delegointi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedKonsernihallinto, lakipalvelut
tiedKonsernihallinto, talouspalvelut
tiedXXXXX
tiedXXXXX