Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta1009.03.20234

1687-2023 (01 02 02, 01 01 03)

Kevään 2023 jätehuoltokoulutukset

Tiivistelmä: -

Lsjhlk § 10

Suunnittelija Pirjo Rinne 1.3.2023:

Valtakunnallisia jätehuoltoalan koulutuksia ja seminaareja järjestetään keväällä 2023 kaksi. Tapahtumista ja koulutuksista tiedotetaan jätehuoltolautakuntaa sähköpostitse. Jätehuoltolautakunnan tulee päättää, mihin koulutuksiin lautakunnan jäsenet ja varajäsenet, lautakunnan esittelijä, sihteerit, jätehuoltoasiamiehet ja suunnittelijat sekä kuntien viranhaltijaedustajat lautakunnassa voivat osallistua kevään aikana.

Kevään 2023 koulutukset ja tapahtumat ovat:

Tiedot ilmoittautumisia varten saa suunnittelija Pirjo Rinteeltä.

Lisäksi kevään aikana pyritään järjestämään tutustumiskäyntejä jätehuollon toimijoiden luona.​

Koulutuksiin osallistumisista aiheutuvat kustannukset maksetaan jätehuoltolautakunnan talousarviosta. Lautakunnan kaikki kulut, sisältäen myös koulutuskulut, laskutetaan Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:ltä.

Valvontajohtaja Leena Salmelainen:

Ehdotus​Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta päättää, että esityksessä lueteltuihin koulutuksiin ja tapahtumiin voivat osallistua lautakunnan jäsenet ja varajäsenet, lautakunnan esittelijä, sihteerit, jätehuoltoasiamiehet ja suunnittelijat sekä kuntien viranhaltijaedustajat lautakunnassa.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedXXXXX