Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta909.03.20233

6538-2022 (11 01 06, 00 04 01, 00 01 01, 00 01 05)

Jätehuolto-ohjelma Lounais-Suomeen vuosille 2023 - 2028

Tiivistelmä:

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalla on valmisteltu yhteistyössä alueen kuntien ja kaupunkien kanssa jätehuolto-ohjelma vuoteen 2028. Ohjelma on yhteistoiminta-alueen kuntien yhteinen näkemys siitä, miten seudun jätehuoltoa kehitetään seuraavien vuosien aikana. Jätehuoltolautakunnalle ehdotetaan ohjelman hyväksymistä, jolloin se voidaan lähettää kuhunkin yhteistyökuntaan ja Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:lle hyväksyttäväksi. Ohjelma tulee voimaan, kun kaikki osakaskunnat ja LSJH ovat sen hyväksyneet.

Lsjhlk § 9

Jätehuoltoasiamies Satu Ojala 1.3.2023:

Lounais-Suomen aiempi jätehuoltopoliittinen ohjelmakausi (2017 – 2022) päättyi vuodenvaihteessa. Uuden ohjelman luonnoksen valmistelu aloitettiin syksyllä 2021 aloitusseminaarissa, johon kutsuttiin laajasti osakaskuntien luottamushenkilöitä ja henkilökuntaa sekä LSJH:n henkilöstöä. Valmistelutyötä jatkettiin kuntien asukkaille ja työntekijöille suunnatuilla kyselyillä, joilla kartoitettiin näkemyksiä mm. jätehuoltopalveluiden kehittämisestä, jätteen määrän vähentämisestä ja kierrätyksen tehostamisesta. Kyselyiden tuloksia käytettiin pohjatietoina työpajoissa, joissa ideoitiin jätealan asiantuntijoiden kesken ehdotuksia ohjelman tavoitteiksi ja toimenpiteiksi. Työpajoissa oli edustajia jätealan kuntatoimijoiden lisäksi mm. Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta, LSJH:sta, Valoniasta, Motivasta, Kiinteistöliitosta, Suomen Omakotiliitosta, Turun ammattikorkeakoulusta, Rinki Oy:stä sekä jätealan yrityksistä. Syntyneitä ehdotuksia ja ideoita työstettiin lopuksi vielä toukokuussa 2022 Jätehuollon tulevaisuudennäkymät -seminaarissa.

Edellä esitettyjen valmisteluvaiheiden ja niissä kerättyjen tietojen pohjalta laadittiin jätehuoltolautakunnan viranhaltijoiden työnä luonnos ohjelman tavoitteiksi ja toimenpiteiksi, joilla tähdätään ohjelmassa esitettyyn visioon jätehuollon tavoitetilasta. Visio on seuraava

”Alueen asukkaat, kunnat ja jätehuoltotoimijat toteuttavat yhteistyöllä onnistuneita ja kestäviä toimia jätteen määrän vähentämiseksi. Monipuoliset kunnalliset jätehuoltopalvelut on toteutettu ympäristön edut ja kiertotalouden periaatteet huomioiden."

Visio perustuu jätelain etusijajärjestyksen ensisijaiseen tavoitteeseen ja se tunnistettaan hyvin kunnianhimoiseksi, sillä yhdyskuntajätteiden kokonaismäärä on Suomessa kasvanut jo vuosien ajan. Tavoitetilaa lähestyminen edellyttää kaikkien jätehuollon osapuolten yhteistyötä ja sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin.

Ohjelmaluonnoksesta pyydettiin lausunnot kunnilta ja LSJH:lta. Lausuntoja saatiin 14 kpl:tta. Lausunnot huomioitiin ohjelman sisällön viimeistelyssä. Ohjelma taitetaan maaliskuun aikana ja se on tarkoitus lähettää kuntiin ja LSJH:lle hyväksynnälle ulkoasultaan viimeisteltynä.

Ohjelman valmistelua ohjasi ohjausryhmä, jossa mukana olivat kuntaedustajien ja LSJH:n edustajien lisäksi myös Suomen ympäristökeskus, Valonia, ELY-keskus ja Varsinais-Suomen liitto. Ohjausryhmä kokoontui keskustelemaan ohjelmasta annetuista lausunnoista 3.3.2023. Ohjausryhmä ei tehnyt ohjelman sisältöön olennaisia muutoksia, mutta päätti korjata jätehuoltopoliittisen ohjelman otsikon jätehuolto-ohjelmaksi sekä ottaa ohjelmaan mukaan vielä muitakin yksittäisiä lausuttuja seikkoja. Nämä muutokset tehdään 7.3. mennessä, jolloin esityslistan liite päivitetään uuteen.

Päättyneestä jätehuoltopoliittisesta ohjelmakaudesta (2017 – 2022) on laadinnassa loppuraportti, joka tuodaan jätehuoltolautakunnalle tiedoksi sen valmistuttua.

Liite 1​Kohti kiertotaloutta, Lounais-Suomen jätehuolto-ohjelma 2023-2028

Liite 2​​Jätehuolto-ohjelman taustaraportti (2022 – 2028)

Valvontajohtaja Leena Salmelainen

Ehdotus​Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta päättää hyväksyä jätehuolto-ohjelman vuosille 2023-2028 ja lähettää ohjelman kuntiin ja Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:lle edelleen hyväksyttäväksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Ennen päätöksentekoa esittelijä muutti liitteen 1 otsikoksi​ "Kohti kiertotaloutta, Lounais-Suomen jätehuolto-ohjelma 2023-2028"

Päätös tehtiin esittelijän kokouksessa esittämästä päätösehdotuksesta yksimielisesti.

Jakelu

tpvAuran kunta
tpvKaarinan kaupunki
tpvKemiönsaaren kunta
tpvLiedon kaupunki
tpvLounais-Suomen Jätehuolto Oy
tpvMarttilan kunta
tpvMaskun kunta
tpvMynämäen kunta
tpvNaantalin kaupunki
tpvNousiaisten kunta
tpvPaimion kaupunki
tpvParaisten kaupunki
tpvPöytyän kunta
tpvRaision kaupunki
tpvRuskon kunta
tpvSalon kaupunki
tpvSauvon kunta
tpvUudenkaupungin kaupunki
tpvKaupunginhallitus
tiedXXXXX


Liitteet:

Lsjhlk § 9
Liite 1:Kohti kiertotaloutta, Lounais-Suomen jätehuolto-ohjelma 2023-2028
Liite 2:Jätehuolto-ohjelman taustaraportti (2022-2028)