Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta1509.03.20231

1932-2023 (01 02 02)

Tutustumiskäynti poistotekstiilin käsittelylaitokseen

Tiivistelmä: -

Lsjhlk § 15

Jätehuoltoasiamies Satu Ojala 9.3.2023:

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalla on mahdollisuus vierailla Paimiossa Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n ja Resterin poistotekstiilin käsittelylaitoksella 4.5.2023 kokouksen yhteydessä. Laitosvierailu alkaa klo 14:30 ja kestää noin tunnin. Vierailun jälkeen siirrytään pitämään kokousta esimerkiksi Paimiossa tai Piikkiössä sijaitsevaan kokouspaikkaan. Kokouspaikka ilmoitetaan lautakunnalle sen vahvistuttua.

Yhteiskuljetuksen tarvetta Turusta laitosvierailulle ja kokoukseen selvitetään ja kuljetus järjestetään tarvittaessa.

Valvontajohtaja Leena Salmelainen:

Ehdotus​Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta päättää vierailla poistotekstiilin käsittelylaitoksella 4.5.2023 ja pitää vierailun jälkeen kokouksen laitoksen lähiseudulla sijaitsevassa kokouspaikassa.

Päätös​​Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta päätti vierailla poistotekstiilin käsittelylaitoksella 4.5.2023 ja pitää vierailun jälkeen kokouksen laitoksen lähiseudulla sijaitsevassa kokouspaikassa. Vierailun ajalta on mahdollista saada korvausta ansionmenetyksestä ja matkakuluista palkkiosäännön mukaisesti.

Päätös asiassa tehtiin esittelijän kokouksessa muuttamasta ehdotuksesta yksimielisesti.