Liikuntalautakunta 24.01.2023 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 02.02.2023

Kokousaika ja -paikka: 17:00-17:58 Liikuntapalvelukeskus, Blomberginaukio 4, Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
1 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 § Pöytäkirjan tarkastus
3 § Liikuntalautakunnalle tiedoksi merkittävät asiat
4 § Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
5 § Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko vuodelta 2022
6 § Talouden ja työvoiman käytön seuranta
7 § Liikuntalautakunnan myöntämien avustusten määrärahat vuodelle 2023
8 § Liikuntapalveluiden hinnaston muutoksia - Urheilupuiston tenniskentät
9 § Uimalaitosten allaskemikaalien hankinta ajalle 1.2.2023 (tavoite) - 31.1.2026 + optio 2 v. / Salassa pidettävä - salauksen peruste: viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 6 §:n 1 momentin 3 kohta.¿

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon