Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Liikuntalautakunta724.01.20237

505-2023 (02 05 01)

Liikuntalautakunnan myöntämien avustusten määrärahat vuodelle 2023

Tiivistelmä: -

Liiklk § 7

Erityisasiantuntija Annakaisa Ahtiainen, liikuntapalvelupäällikkö Esko Halonen:

Liikuntaan liittyviä avustuksia myönnetään turkulaisille liikunta- ja urheiluseuroille sekä säännöllistä liikuntatoimintaa järjestäville yhdistyksille. Liikuntalautakunta on hyväksynyt määrärahavarauksen talous- ja toimintasuunnitelman yhteydessä 27.9.2022 § 81 sekä 13.12.2022 § 113. Määrärahaa vuoden 2023 avustuksiin on varattu yhteensä ​1​.834.281 euroa. Kokonaisuudessa on huomioitu kaupunginhallituksen 30.5.2022 § 246 päättämä 400.​000 euron korotus harjoitustilavuokrien korvaamisavustuksen määrärahaan.

Avustusmääräraha kohdentuu eri avustusmuotoihin liikuntapalveluiden strategian suuntaisesti ja liikuntalautakunnan 25.10.2022 § 97 päättämien avustusperiaatteiden mukaan. Muun yhdistystoiminnan toiminta-avustukseen sisältyvä kehittämisen ja tutkimustoiminnan tukeminen perustuu kaupungin strategiaa tukevaan yhteistyötahon toimintasuunnitelmaan ja sekä tehtävään yhteistyösopimukseen. Hirvensalon laskettelurinteen kehittämistoiminnan tukeminen pohjautuu kaupunginhallituksen 18.6.2018 § 254 ja liikuntalautakunnan 23.10.2019 § 97 päätöksiin.

Aiempien vuosien tapaan avustaminen painottuu seurojen ja yhdistysten perustoiminnan tukemiseen. Perustoimintaa tuetaan pääosin toiminta- ja olosuhdeavustuksilla. Avustuksissa näkyy lasten ja nuorten tukemisen painotus siten, että toiminta-avustuksessa suurimmat painokertoimet on määritelty nuorille ja lapsille sekä avustusta harjoitustilavuokrien korvaamiseen myönnetään pääosin alle 20-vuotiaiden ryhmille.

Vuoden 2023 avustusmäärärahat (liite 1) esitetään samoin pääpainotuksin kuin edellisinä vuosina. Suurin osa avustusmuodoista tulee käytettyä ennalta suunnitellun mukaisesti. Suurimmat vuosittaiset vaihtelut ovat tapahtuma-avustuksessa, nuorten urheilijoiden stipendeissä, koulutusavustuksessa sekä liikuntapaikkojen rakentamisavustuksessa. Näidenkään kohdalla suunnitellut avustuseurot eivät kuitenkaan jää käyttämättä, vaan ne jaetaan tarvittaessa vuoden lopussa päätettävien avustusten yhteydessä.

Liite 1Liikuntalautakunnan avustusten määrärahat vuodelle 2023​

Liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari:

Ehdotus​Liikuntalautakunta päättää hyväksyä avustusten määrärahat vuodelle 2023 liitteen 1 mukaisesti.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvAhtiainen Annakaisa
tpvHalonen Esko
tiedSaarinen Jaakko


Liitteet:

Liiklk § 7
Liite 1:Liikuntalautakunnan avustusten määrärahat vuodelle 2023