Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Liikuntalautakunta324.01.20233

548-2023 (07 02 01)

Liikuntalautakunnalle tiedoksi merkittävät asiat

Tiivistelmä: -

Liiklk § 3

Vs. vapaa-aikajohtaja Outi Kari-Granfors:

Liikuntalautakunnalle on ilmoitettu tiedoksi seuraavat päätökset ja ohjeet:

 1. Kaupunginvaltuusto 12.12.2022 § 249 Liikunnan avustusjärjestelmän ja kunnallisten liikuntatilojen hinnoittelumallin uudistaminen
 2. ​Kaupunginvaltuusto 12.12.2022 § 250 Hallintosäännön muutokset 1.1.2023 alkaen
 3. Kaupunginvaltuusto 12.12.2022 § 252 Turun kaupungin kotouttamisohjelma vuosille 2022-2025
 4. Kaupunginvaltuusto 12.12.2022 § 254 Kaupunginvaltuuston kokoukset ja seminaarit kevätkaudella 2023
 5. Kaupunginhallitus 19.12.2022 § 522 Turun kaupungin vuoden 2022 tarkennettu talousennuste
 6. Kaupunginhallitus 19.12.2022 § 523 Vuoden 2023 toimintasuunnitelman täytäntöönpanon ja toimintasuunnitelmaa koskevien määräysten hyväksyminen
 7. Kaupunginhallitus 19.12.2022 § 528 Tietohallintostrategia 2022-2025
 8. Kaupunginhallitus 19.12.2022 § 538 Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat​ ​
 9. ​Konsernihallinto lakipalvelut, kaupunginlakimies 19.12.2022 § 35 Saamisten tileistä poistaminen
 10. Konsernihallinto talousohjaus 14.12.2022 Toiminnan ja talouden vuosiraportin 1.1. - 31.12.2022 tietojen kerääminen
 11. Markkinaoikeuden päätös asiassa nro 293/2022​ (Puuha Group Oy peruuttanut 7.11.2022 valituksensa koskien liikuntalautakunnan päätöstä 7.6.2022 § 22 ulkoliikuntakalusteiden ja -laitteiden hankinnasta, minkä johdosta asian käsittely Markkinaoikeudessa raukeaa).

EhdotusLiikuntalautakunta merkitsee päätökset ja ohjeet tiedoksi.​​​

PäätösEhdotus hyväksyttiin.