Kaupunkiympäristölautakunta 03.11.2020 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:15 Sähköinen kokous

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
379 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
380 § Pöytäkirjan tarkastus
381 § Yleiskaava 2029 ehdotus (1/2009)
382 § Lausunto Oxvägens daghem / Kuraattorinpolun päiväkodin korvaavan uuden päiväkodin uudisrakennusvuokrahankkeen hankesuunnitelmasta (Ks)
383 § Asemakaavanmuutosluonnos; Kairialankatu, Kaerla (os. Kairialankatu 7, Kärsämäentie 10) (5/2018)
384 § Asemakaavoituksen Ramstedtinkatu 4 (7/2016) keskeyttäminen
385 § Itäisen Rantakadun pyöräily-yhteyden parantamisen periaateratkaisu
386 § Kuusikujan katusuunnitelma (Vasaramäki)
387 § Kaupunkiympäristötoimialan viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
388 § Kaupunkiympäristötoimialan tiedoksi merkittävät viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon