Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunkiympäristölautakunta38603.11.20208

14284-2019 (02 08 00)

Kuusikujan katusuunnitelma (Vasaramäki)

Tiivistelmä:

Lautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi Kuusikujan katusuunnitelma. Vesihuollon perusparantamistöiden yhteydessä kadun pintarakenteet uusitaan ja pintavesien hallintaa tehostetaan reunakiven käytöllä. Suunniteltu katu sijoittuu asemakaavan mukaiselle katualueelle. Kadun korkeusasema on suunniteltu siten, että tonttiliittymät ovat sovitettavissa siihen. Rakentamisen kustannusarvio on 95.000 euroa.

Kylk § 386

Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus, liikennesuunnitteluinsinööri Harry Jaakkola ja Kaupunkirakentaminen, infran suunnittelupäällikkö Kari Linnakoski 22.10.2020:

 

Suunnitelma sisältää Kuusikujan saneerauksen. Kadulla päällyste ja katurakenteita uusitaan. Kadun leveys on 6,0 m ja se varustetaan hulevesien ohjaamiseksi molemminpuolisilla reunakivillä. Reunakiven ja kiinteistön väliin jäävä alue nurmetetaan. Kadun tasaus myötäilee nykyisten kiinteistöjen vuoksi nykyistä kadun tasausta. Kadun päähän on suunniteltu kääntöpaikka. Kadun valaistus uusitaan. Viheralueella sijaitsevat nykyiset ritiläkantiset hulevesikaivot puretaan. Uudet hulevesikaivot on suunniteltu ajoradalle.

 

Suunnitelma on ollut nähtävillä 28.9.-12.10.2020. Nähtävilläolon aikana suunnitelmasta ei jätetty muistutuksia.

 

Rakennussuunnitelmatasoisten suunnitelmaluonnosten perusteella Kuusikujan rakentamiskustannus on 95.000 euroa (alv 0 %). Kustannusarvio sisältää rakentamisen, suunnittelun ja muut tilaajan kustannukset sekä infran tarveselvitys ja hankesuunnitteluohjeen mukaisen hankevarauksen 15 %.

 

Liite 1                                  Kuusikujan katusuunnitelma K 8367 003, pvm. 16.9.2020

 

Oheismateriaali 1               Katusuunnitelmaselostus Kuusikuja 16.9.2020

 

Toimialajohtaja Christina Hovi:

 

Ehdotus        Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan Kuusikujan katusuunnitelman.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedKaupunkiympäristötoimiala, kaupunkirakentaminen
tiedKaupunkiympäristötoimiala, kaupunkiympäristön rakennuttaminen
tpvKaupunkiympäristötoimiala, liikennesuunnittelu


Liitteet:

Kylk § 386
Liite 1:Kuusikujan katusuunnitelma K 8367 003, pvm. 16.9.2020