Kaupunkiympäristölautakunta 06.10.2020 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:15 Sähköinen kokous

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
340 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
341 § Pöytäkirjan tarkastus
342 § Asemakaavanmuutos- ja tonttijakoehdotus; Uittamon täydennys, Uittamo (os. Kannuskatu 5 ja 7-11, Kastaripuiston osa) (7/2014)
343 § Asemakaavanmuutoksen tavoitteet, Koivuranta I (11/2020)
344 § Asemakaavanmuutoksen tavoitteet, Linnankatu 45 (14/2020)
345 § Vihertehokkuuden linjaus Turussa
346 § Kaupunkiympäristötoimialan viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
347 § Kaupunkiympäristötoimialan tiedoksi merkittävät viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
348 § Tiedoksi merkittävät asiat
349 § Tiedoksi merkittävät kuulutukset
350 § Satava-Kakskerran osayleiskaavaehdotus (10/2013)
351 § Turun kaupungin tarkastuslautakunnan kaavoitusprosessin arviointiraportti Turun kaupungin kaavoitustavoitteiden toteutumisesta 19.5.2020
352 § Itäisen Rantakadun pyöräily-yhteyden parantaminen

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon