Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunkiympäristölautakunta34406.10.20205

11177-2018 (10 02 03)

Asemakaavanmuutoksen tavoitteet, Linnankatu 45 (14/2020)

Tiivistelmä: -

Kylk § 344

Kaupunkiympäristötoimiala, kaavoitus, kaavoitusarkkitehti Jukka Koskelainen 30.9.2020:

Kaavoituksessa on valmistunut uusi osallistumis- ja arviointisuunnitelma: Vaikutuksiltaan merkittävä asemakaavanmuutos VIII kaupunginosan korttelin 8 tontille 10 osoitteessa Linnankatu 45.

Työnimeltään kaavanmuutos on Linnankatu 45. Kaavan laadinnasta vastaa kaavoitusarkkitehti Jukka Koskelainen.

Kaavoitusaloitteesta on laadittu esiselvitys, jonka kaupunkiympäristötoimialan toimialajohtaja on hyväksynyt päätöspöytäkirjalla 2.9.2020.

Kaavan tavoitteet

Asemakaavanmuutoksella tutkitaan tontin täydennysrakentamista asunto-osakeyhtiön aloitteesta.

Asemakaavanmuutoksen tavoitteena on mahdollistaa uusien kerrostalojen rakentaminen tontille. Kaupunkirakennetta tiivistetään purkavalla täydennysrakentamisella ja luodaan lisää monipuolisia asumisen mahdollisuuksia keskusta-alueelle. Tavoitteena on, että uudisrakentaminen on kaupunkikuvallisesti laadukasta ja huomioi ympäröivän maaston muodot sekä lähiympäristön erityispiirteet.

Oheismateriaali 1Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Linnankatu 45

Toimialajohtaja Christina Hovi:

EhdotusKaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä asemakaavanmuutoksen tavoitteet ja merkitä tiedoksi osallistumis- ja arviointisuunnitelman Linnankatu 45.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvKaupunkiympäristötoimiala, kaavoitus