Kaupunkiympäristölautakunta 03.03.2020 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:15 Kaupunkiympäristölautakunnan kokoushuone Bryggman, Puolalankatu 5, 2. kerros

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
59 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
60 § Pöytäkirjan tarkastus
61 § Kestävät kulkutavat Turussa
62 § Veturikadun osan katusuunnitelma
63 § Kaupunkiympäristötoimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko vuodelta 2019
64 § Kaupunkiympäristötoimialan viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
65 § Kaupunkiympäristötoimialan tiedoksi merkittävät viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
66 § Kauppatorin lähiympäristön jalkakäytävien betonikiveysperiaate
67 § Asemakaava- ja asemakaavanmuutosehdotus; Topinojan kiertotalouspuisto, Haagan, Metsämäen ja Orikedon kaupunginosiin (os. Pitkäsaarenkatu, Silakatu, Topjoenkatu ja Turun kehätie) (8/2018)

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon