Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunkiympäristölautakunta6203.03.20204

10644-2018 (10 03 01)

Veturikadun osan katusuunnitelma

Tiivistelmä:

Lautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi Veturikadun katusuunnitelman muutos kiinteistön 853-514-3-10 kohdalla. Suunniteltu kadun pinnan korkeus on laskenut enimmillään 0,30 metriä.

Kylk § 62

Kaupunkirakentamisen palvelualue, infran suunnittelupäällikkö Kari Linnakoski, 21.2.2020:

 

Veturikadun katusuunnitelma on hyväksytty Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnassa 10.12.2014 § 675. Sittemmin Turku Ratapiha -kaavoituksen yhteydessä on tutkittu uudelleen ajoyhteyttä Logomon pohjoispuoliselta piha-alueelta suunnitellulle Veturikadulle. Kyseinen ajoyhteys mahdollistaa tapahtuma-aikaisen charterbussi- ja taksiliikenteen järjestämisen Logomon pohjoispuolelle, helpottaa Logomon huoltoliikennettä sekä vähentää tarvetta ajaa aikaisemmin suunnitellun mukaisesti Logomon pohjoispuoliselta pihalta Konepajanaukion läpi Vaunukadulle.

 

Katusuunnitelman muutoksessa Veturikadun tasausta on laskettu kiinteistön 853-514-3-10 kohdalla enimmillään 0,30 m, jotta uusi ajoyhteys olisi mahdollinen. Muutoin Veturikadun katusuunnitelmaa ei ole tarpeen muuttaa.

 

Suunnitelmamuutoksella ei ole olennaista muutosta rakentamiskustannuksiin.

 

 

Suunnitelma on ollut nähtävillä 27.1. – 10.2.2020. Suunnitelmasta ei ole jätetty muistutuksia.

 

Liite 1                                  Katusuunnitelma K 3682 005, 24.9.2019

 

Toimialajohtaja Christina Hovi:

 

Ehdotus        Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä Veturikadun (osa) katusuunnitelman liitteenä 1 olevan piirustuksen mukaisesti.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedKaupunkiympäristötoimiala, kaupunkirakentaminen
tpvKaupunkiympäristötoimiala, kaupunkiympäristön rakennuttaminen
tiedKaupunkiympäristötoimiala, liikennesuunnittelu


Liitteet:

Kylk § 62
Liite 1:Katusuunnitelma K 3682 005, 24.9.2019