Kaupunginvaltuusto 15.05.2023 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 23.05.2023

Kokousaika ja -paikka: 18:00-20:19 Kaupungintalo, Aurakatu 2

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
93 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
94 § Pöytäkirjan tarkastus
95 § Eron myöntäminen varavaltuutetun tehtävästä
96 § Uuden varajäsenen valitseminen rakennus- ja lupalautakuntaan
97 § Uuden varajäsenen valitseminen Lounais-Suomen jätehuoltolautakuntaan
98 § Uuden jäsenen valitseminen kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon
99 § Uuden jäsenen ja varajäsenen valitseminen kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon
100 § Hallintosäännön 144 §:n mukainen kaupunginvaltuuston kyselytunti
101 § Vuoden 2023 ensimmäinen osavuosikatsaus
102 § Asemakaavanmuutosehdotus; Kaskenkatu 9b, III 003 (os. Kaskenkatu 9b) (1/2019)
103 § Asemakaavanmuutosehdotus; Aninkaistenkatu 8, (VI) 6 kaupunginosa (os. Aninkaistenkatu 8) (3/2021)
104 § Nummen koulutalon peruskorjaus hankeselvityksessä hyväksytyn investointimäärärahan korottaminen sekä yhteistoimintaurakan toteutusvaiheeseen siirtyminen
105 § Valtuutettu Mikael Miikkola ym. aloite: Turku-konsernin data-,tekoäly-ja ICT politiikan koordinoinnista yhteisen palveluprotokollan luomiseksi
106 § Valtuutettu Ulla Achrén ym. aloite: Räätälöity monimuotokoulutus lastenhoitajille

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon