Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus16024.04.20237
Kaupunginvaltuusto9915.05.20237

9262-2021 (00 00 01)

Uuden jäsenen ja varajäsenen valitseminen kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon

Tiivistelmä: -

Kh § 160

Kaupunginsihteeri Merja Jokela 17.4.2023:

Hallintosäännön 9 §:n mukaan kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielisessä jaostossa on 11 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen jaoston jäsenet ja varajäsenet siten, että jaoston jäsenet ja varajäsenet ovat ruotsinkielisestä kieliryhmästä.

Kaupunginvaltuusto päätti 23.8.2021 § 190 valita kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäseneksi mm. Cecilia Achrenin.

Achren on pyytänyt, että hänelle myönnettäisiin ero kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenyydestä paikkakunnalta muuton vuoksi, joten hänen tilalleen tulee valita uusi jäsen.

Varajäsenen mahdollisesti siirtyessä varsinaiseksi jäseneksi tulee hänen tilalleen valita uusi varajäsen.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Cecilia Achrenille eron kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenen tehtävästä paikkakunnalta muuton vuoksi ja valita Rosanna Blomsterin hänen tilalleen jaoston jäseneksi sekä Sonja Rosenqvistin tämän henkilökohtaiseksi varajäseneksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 99

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Cecilia Achrenille eron kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenen tehtävästä paikkakunnalta muuton vuoksi ja valita Rosanna Blomsterin hänen tilalleen jaoston jäseneksi sekä Sonja Rosenqvistin tämän henkilökohtaiseksi varajäseneksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

aoXXXXX
aoXXXXX
tpvKasvatus ja opetus
tiedKasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto
aoXXXXX