Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus17202.05.20233
Kaupunginvaltuusto9815.05.20236

9262-2021 (00 00 01)

Uuden jäsenen valitseminen kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon

Tiivistelmä: -

Kh § 172

Kaupunginsihteeri Merja Jokela 25.4.2023:

Hallintosäännön 9 §:n mukaan kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielisessä jaostossa on 11 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen jaoston jäsenet ja varajäsenet siten, että jaoston jäsenet ja varajäsenet ovat ruotsinkielisestä kieliryhmästä.

Kaupunginvaltuusto päätti 23.8.2021 § 190 valita kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäseneksi mm. Nana Blomqvistin.

Blomqvist on siirtynyt kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston alaiseen palvelukseen, joten hänen tehtävänsä jaoston jäsenenä on päättynyt ja hänen tilalleen tulee valita uusi jäsen.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää todeta Nana Blomqvistin tehtävän kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenenä päättyneen jaoston alaiseen palvelukseen siirtymisen vuoksi ja valita Bianca Gräsbeckin hänen tilalleen jaoston jäseneksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 98

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää todeta Nana Blomqvistin tehtävän kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenenä päättyneen jaoston alaiseen palvelukseen siirtymisen vuoksi ja valita Bianca Gräsbeckin hänen tilalleen jaoston jäseneksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

aoXXXXX
aoXXXXX
tpvKasvatus ja opetus
tiedKasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto