Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus15924.04.20236
Kaupunginvaltuusto9715.05.20235

9263-2021 (00 00 01)

Uuden varajäsenen valitseminen Lounais-Suomen jätehuoltolautakuntaan

Tiivistelmä: -

Kh § 159

Kaupunginsihteeri Merja Jokela 17.4.2023:

Hallintosäännön 13 §:n mukaan Lounais-Suomen jätehuoltolautakuntaan kuuluu 16 jäsentä. Turun kaupunginvaltuusto nimeää lautakuntaan kuusi jäsentä sekä näille henkilökohtaiset varajäsenet siten, että enemmistö Turun valitsemista jäsenistä on valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

Kaupunginvaltuusto päätti 23.8.2021 § 194 valita Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan varajäseneksi mm. Cecilia Achrenin.

Achren on pyytänyt, että hänelle myönnettäisiin ero Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan varajäsenyydestä paikkakunnalta muuton vuoksi, joten hänen tilalleen Jarl Ahlbeckin varajäseneksi tulee valita uusi henkilö.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Cecilia Achrenille eron Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan varajäsenen tehtävästä paikkakunnalta muuton vuoksi ja valita Veera Granrothin Jarl Ahlbeckin henkilökohtaiseksi varajäseneksi Lounais-Suomen jätehuoltolautakuntaan.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 97

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Cecilia Achrénille eron Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan varajäsenen tehtävästä paikkakunnalta muuton vuoksi ja valita Veera Granrothin Jarl Ahlbeckin henkilökohtaiseksi varajäseneksi Lounais-Suomen jätehuoltolautakuntaan.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

aoXXXXX
tiedXXXXX
aoXXXXX
tpvKaupunkiympäristö
tiedLounais-Suomen jätehuoltolautakunta