Kaupunginvaltuusto 13.02.2023 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 21.02.2023

Kokousaika ja -paikka: 18:00-22:32 Kaupungintalo, Aurakatu 2

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
19 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
20 § Pöytäkirjan tarkastus
21 § Hallintosäännön 140 §:n mukainen ilmoitus
22 § Uuden jäsenen ja varajäsenen valitseminen Varsinais-Suomen maakuntavaltuustoon
23 § Uuden jäsenen valitseminen kaupunginvaltuuston vaalilautakuntaan
24 § Uuden jäsenen valitseminen sekä varapuheenjohtajan nimeäminen liikuntalautakuntaan
25 § Uuden varajäsenen valitseminen kasvatus- ja opetuslautakuntaan
26 § Uuden jäsenen valitseminen kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkieliseen jaostoon
27 § Yleiskaava 2029 -ehdotus (1/2009)
28 § Ferry Terminal Turku -hankkeen rahoitusjärjestelyjen muuttaminen
29 § Turun kaupungin asunto- ja maapolitiikan periaatteiden tarkistaminen
30 § Turun kaupungin omistajapolitiikan 2022 - 2025 päivittäminen
31 § Tilahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnitteluohjeiden päivitys
32 § Infrahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnitteluohjeen päivitys
33 § Asemakaavan- ja tonttijaonmuutosehdotus; Wäinö Aaltosen museo, III kaupunginosa (os. Itäinen Rantakatu 38, Paavo Nurmen puistotie 3) (17/2022)
34 § Valtuutettu Riitta Karjalainen ym. aloite: Asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien parantaminen asumisen laatuun ja viihtyisyyteen liittyen
35 § Valtuutettu Mikael Miikkola ym. aloite: Turkulaisten terveyden edistämisestä
36 § Valtuutettu Alice Girs ym. aloite: Joukkoliikenteen maksuttomuuden laajentaminen rollaattorin kanssa liikkuville matkustajille
37 § Valtuutettu Theresia Epse Samfoga Doh ym. aloite: Vuosittainen polkupyöräilykoulutus monikulttuurisille tai maahan muuttaneille naisille
38 § Valtuutettu Timo Furuholm ym. aloite: Liikunta- ja liikkumisvaikutusten ennakkoarviointi osaksi Turun päätöksentekoa
39 § Valtuutettu Jarkko Wallinkoski ym. aloite: Turkuun oma Board Walk
40 § Valtuutettu Niina Ratilainen ym. aloite: Turku liittyy sananvapautta ja kulttuuria puolustavien kaupunkien verkostoon, joka vastaanottaa vainottuja kirjailijoita, taiteilijoita ja toimittajia
41 § Valtuutettu Seppo Muurinen ym. aloite: Yleinen veneen nosto- ja laskupaikka saarille
42 § Valtuutettu Johannes Yrttiaho ym. aloite: Turku Energian kotitalouskuluttajien sähkölaskuja alennettava
43 § Valtuutettu Sanna Paasikivi ym. aloite: Taksiajoneuvoliikennöinti turvalliseksi Samppalinnan maauimalan mäellä
44 § Valtuutettu Konsta Weber ym. aloite: Turun kaupunki tukemaan akateemisia ja ylemmän AMK:in lopputöiden tekijöitä lopputyöyrityksen löytämisessä

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon