Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus4030.01.202311
Kaupunginvaltuusto2513.02.20236

9255-2021 (00 00 01)

Uuden varajäsenen valitseminen kasvatus- ja opetuslautakuntaan

Tiivistelmä: -

Kh § 40

Kaupunginsihteeri Merja Jokela 19.1.2023:

Hallintosäännön 7 §:n mukaan kasvatus- ja opetuslautakunnassa on 13 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet siten, että enemmistö jäsenistä on valtuutettuja tai varavaltuutettuja ja että heidän joukossaan on vähintään kaksi suomenkielisen ja kaksi ruotsinkielisen kieliryhmän edustajaa.

Kaupunginvaltuusto päätti 23.8.2021 § 188 valita kasvatus- ja opetuslautakunnan varajäseneksi mm. Mari van den Bergin.

Van den Berg on pyytänyt, että hänelle myönnettäisiin ero kasvatus- ja opetuslautakunnan varajäsenyydestä paikkakunnalta muuton vuoksi, joten hänen tilalleen Johanna Forss-Lähdesmäen varajäseneksi tulee valita uusi henkilö.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Mari van den Bergille eron kasvatus- ja opetuslautakunnan varajäsenen tehtävästä paikkakunnalta muuton vuoksi ja valita Iris Nordmanin Johanna Forss-Lähdesmäen henkilökohtaiseksi varajäseneksi kasvatus- ja opetuslautakuntaan.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 25

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Mari van den Bergille eron kasvatus- ja opetuslautakunnan varajäsenen tehtävästä paikkakunnalta muuton vuoksi ja valita Iris Nordmanin Johanna Forss-Lähdesmäen henkilökohtaiseksi varajäseneksi kasvatus- ja opetuslautakuntaan.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
tpvKasvatus ja opetus
tiedKasvatus- ja opetuslautakunta