Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus6206.02.20231
Kaupunginvaltuusto2413.02.20235

9258-2021 (00 00 01)

Uuden jäsenen valitseminen sekä varapuheenjohtajan nimeäminen liikuntalautakuntaan

Tiivistelmä: -

Kh § 62

Kaupunginsihteeri Merja Jokela 6.2.2023:

Hallintosäännön 15 §:n mukaan liikuntalautakunnassa on 13 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.​

Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen liikuntalautakunnan jäsenet ja varajäsenet siten, että enemmistö jäsenistä on valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Lisäksi kaupunginvaltuusto nimeää liikuntalautakunnan varsinaisista jäsenistä sille puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.​

Kaupunginvaltuusto päätti 23.8.2021 § 196 valita liikuntalautakunnan jäseneksi mm. Laura Kaarniharjun. Samassa yhteydessä Kaarniharju nimettiin liikuntalautakunnan varapuheenjohtajaksi.​

Kaarniharju on pyytänyt, että hänelle myönnettäisiin ero liikuntalautakunnan jäsenyydestä ja varapuheenjohtajan tehtävästä ryhmävaihdoksen vuoksi, joten hänen tilalleen tulee valita uusi jäsen ja nimetä uusi varapuheenjohtaja.

Kaupunginhallituksen ehdotus​​

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Laura Kaarniharjulle eron liikuntalautakunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan tehtävästä ryhmävaihdoksen vuoksi ja valita Nina Tiitan hänen tilalleen liikuntalautakunnan jäseneksi.​

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää nimetä liikuntalautakunnan jäsenen Joni Laakson liikuntalautakunnan varapuheenjohtajaksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 24

Kaupunginhallituksen ehdotus​​

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Laura Kaarniharjulle eron liikuntalautakunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan tehtävästä ryhmävaihdoksen vuoksi ja valita Nina Tiitan hänen tilalleen liikuntalautakunnan jäseneksi.​

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää nimetä liikuntalautakunnan jäsenen Joni Laakson liikuntalautakunnan varapuheenjohtajaksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
tiedLiikuntalautakunta
tpvVapaa-aika