Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus10607.03.202217
Kaupunginvaltuusto4914.03.20227

12778-2016 (627, 002)

Kiinteistökaupan esisopimus noin 4091 m2 suuruisesta alueesta Peab Oy:n kanssa (Oskarinkuja 1)

Tiivistelmä:

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että noin 4091 m2 suuruisesta alueesta, joka on osa tonttia 853-81-8-1 ja osa yleistä aluetta 853-81-9901-0 tehdään kiinteistökaupan esisopimus Peab Oy:n kanssa omaan, perustetun/perustettavan yhtiön tai perustettujen/perustettavien yhtiöiden lukuun. Kiinteistökaupan kauppahinnan määräytymisen osalta vahvistetaan vapaarahoitteisen rakennusoikeuden hinnaksi 450 €/k-m2. ARA-tuotannon rakennusoikeuden hinta määräytyy kaupantekohetkellä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen määrittelemän Turun seudun enimmäistonttihinnan mukaisesti. Kauppahinta on kaupan toteutuessa noin neljä miljoonaa euroa.

Kh § 106

Tonttipalvelut, va. tonttipäällikkö Essi Korpela 25.2.2022:

Kaupunginhallitus on 16.1.2017 § 17 hyväksynyt yhteistyösopimuksen Raunistulan kaupunginosan 853-81-7 ja -8 kortteleiden kehittämisestä, jonka jälkeen alueelle on laadittu yhteistyössä uusi asemaakaava nimeltään Oskarinkuja 14/2017. Yhteistyösopimuksen voimassaolo on päättynyt 31.12.2021. Turun kaupungin omistuksessa ja edelleen luovuttamatta on asuinrakennusten korttelialue (AK-1) osoitteessa Oskarinkuja 1, jonka rakennusoikeus on 10 200 k-m2 sekä asemakaavassa merkittyjen kolmen asuinkorttelin keskellä sijaitseva autopaikkojen korttelialue (LPA-1).

Peab Oy:n kanssa on neuvoteltu kaupungin omistuksessa olevan edellä mainitun AK-1 korttelin toteuttamisen edellytyksistä. Yhteistyösopimuksessa on todettu, että kaupungin omistuksessa olevien alueiden tulevasta rakennusoikeudesta voidaan toteuttaa noin 50 % Peab Oy:n tai sen osoittaman yhteistyökumppanin toimesta, mikäli Peab Oy on aloittanut omistamiensa alueiden rakentamisen projektiryhmän sopimissa puitteissa. Alueen rakentamista ei ole vielä aloitettu mutta koko kaava-alueelle olisi teknisen toimivuuden ja alueiden keskellä sijaitsevan LPA-1 alueen kannalta mielekästä toteuttaa rakennukset siten, että ne osiltaan ja rakenteiltaan liittyvät toisiinsa. Kokonaisuuden yhtäaikaisella hallitulla suunnittelulla voidaan varmistaa mm. rakennuksiin liittyvän paikoituskannen ja sen toimintojen laadukas ja turvallinen toteutus sekä rakentamisen sujuvuus.

Peab Oy on 3.2.2021 päivätyllä anomuksella anonut, että ko. AK-1 korttelialueesta laaditaan kiinteistökaupan esisopimus, ja että kaupunki myisi alueen, kun se vapautuu huoltoasematoiminnasta. Koko Oskarinkujan kaava-alue on jo suurimmilta osilta Peab Oy:n omistuksessa tai Peab Oy on tehnyt esisopimuksia alueista muiden maanomistajien kanssa saadakseen ne hallintaansa. LPA-1 alueen luovuttamisesta tullaan käymään vielä erilliset neuvottelut, kun sopimusosapuolet ovat lopullisesti selvillä.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että noin 4091 m2 suuruisesta alueesta, joka on osa tonttia 853-81-8-1 ja osa yleistä aluetta 853-81-9901-0, tehdään liitteenä 1 oleva kiinteistökaupan esisopimus. Kauppahinta muodostuu vapaarahoitteisen rakennusoikeuden osalta 450 €/k-m2 mukaan. ARA-tuotannon osalta rakennusoikeuden hinta määräytyy kaupantekohetkellä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen määrittelemän Turun seudun enimmäistonttihinnan mukaisesti. Lopullisen kiinteistökaupan ehdot ovat liitteenä 2.

Koska kauppahinnaksi on muodostumassa noin neljä miljoonaa euroa, toimivalta esisopimuksen hyväksymisen ja lopullisen kiinteistökaupan ehtojen osalta on hallintosäännön 33 §:n 5)-kohdan mukaisesti kaupunginvaltuustolla.

Myyntihinta on Kuntalain 130 §:n mukaisesti puolueettoman arvioitsijan (FinCap Kiinteistövarainhoito Oy) laatiman arviokirjan perusteella markkinaperusteinen. Arviolausunto on nähtävillä kokouksessa.

Liite 1Kiinteistökaupan esisopimus

Liite 2Lopullisen kaupan ehdot

Karttalinkki

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 49

Liite 1Kiinteistökaupan esisopimus

Liite 2Lopullisen kaupan ehdot

Karttalinkki

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

aoPeab Oy
tpvKaupunkiympäristö


Liitteet:

Kh § 106
Liite 1:Kiinteistökaupan esisopimus
Liite 2:Lopullisen kaupan ehdot

Kv § 49
Liite 1:Kiinteistökaupan esisopimus / Föravtal om fastighetsköp
Liite 2:Lopullisen kaupan ehdot / Villkor för det slutliga köpet