Kaupunginvaltuusto 26.03.2012 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 18:00 Kaupungintalo, Aurakatu 2

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
40 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
41 § Pöytäkirjan tarkastus
42 § Keskusvaalilautakunnan ilmoitus varavaltuutettujen määrän täydentämisestä (Kj)
43 § Seppo Eskonniemen ero aluepelastuslautakunnan varajäsenyydestä (Kj)
44 § Kaupunginjohtajan viran (vak. nro 000100) täyttäminen (Kj)
45 § Apulaiskaupunginjohtajan viran (vak. nro 000103) täyttäminen (Kj)
46 § Turun kaupungin linjapäätös koskien Kunnallishallinnon rakenne -työryhmän selvitystä ja muita kuntauudistukseen liittyviä uudistuksia (Kj)
47 § Asemakaava- ja asemakaavanmuutos- sekä tonttijakoehdotus; (Toijainen) 153, korttelit 51-59, katu-, puistopolku- ja virkistysalueita, (Lauttaranta) 52, katu-, puistopolku- ja virkistysalueita (os. Kukolantie 43, Toijaistentie 167 ja 189) "Toijaisten rinne" (44/2007) (Yj)
48 § Asemakaavanmuutosehdotus; (Luolavuori) 32-21-5, Lylynpuiston osa ja Takamaantien katualueen osa (os. Takamaantie 11) "Takamaantie" (18/2007) (Yj)
49 § Asemakaavan- ja tonttijako/tonttijaonmuutosehdotus; (Vasaramäki) 23 kaupunginosan Rakuunapuiston osa (os. Hautausmaantie, Turjantie) "Rakuunapuisto" (32/2008) (Yj)
50 § Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (Yj)
51 § Valt. Mirka Muukkosen ym. aloite Impivaaran uimahallin edessä olevan risteyksen toimivaksi saattamiseksi
52 § Valt. Seppo Kosken ym. aloite kuntoutusosaston saamiseksi kuntoutuksen tarpeessa oleville potilaille
53 § Valt. Heikki Mäen ym. aloite Kuralan kylämäen kehittämisestä
54 § Valt. Heikki Mäen ym. aloite jätevesimaksujen yhdenmukaistamisesta
55 § Valt. Raimo Huhtasen ym. aloite säännösten noudattamisen valvonnasta Turun kaupungin rakennuskohteissa
56 § Valt. Jarmo Laivorannan ym. aloite konsulteilta tilattujen tehtävien ja kustannusten erittelystä
57 § Valt. Christel von Frenckell-Rambergin ym. aloite sisäilmatyöryhmän organisatoorisesta asemasta sekä toiminta- ja tiedottamisohjeiden laatimisesta

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon